Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Jan 22, 2019

Avsnitt 8. Den obetalda projektledaren

Får kvinnor skylla sig själva när de har projektledarrollen i ett förhållande?

Är det så att kvinnor ärver kunskap om alla hemmets sysslor, men inte män, och måste män då ha en läroperiod för att kunna sköta detta obetalda arbete?