Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Mar 24, 2022

Avsnitt 48. Är det jag eller är det ojämställt?

Vad var det som hände på måndagsmötet på jobbet egentligen? Den manliga kollegan fick plötsligt en befordran, trots att en själv är lika meriterar - eller mer. 

Det är lätt att vifta bort, ursäkta och även ta på sig skulden för orättvisor som sker i arbetslivet. Men beror allt som skaver på en själv eller handlar det om ojämställdhet?