Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Nov 30, 2018

Avsnitt 4. Alla vinner om vi delar

När vi får barn blir det än mer tydligt hur ojämställda våra förhållanden verkligen är. Så hur får man till ett jämlikt föräldraskap?

Varken Johanna eller Sandra är några fantaster av småbarn. De delar dessutom samma, enligt vissa, radikala åsikt när det kommer till föräldraförsäkring. Vågar du lyssna?