Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Nov 30, 2020

Avsnitt 37. Helt utan självinsikt

Säsongsavslutning. 
Sett, hört och tänkt - både Johanna och Sandra har kollat på tv och analyserar det de sett ur ett feministiskt perspektiv. Exempelvis funderas det kring män med makt som har en skev bild av samtycke. Johanna drar också exempel om "vanliga män i medelklassen" och vad de kan anse är ett okej beteende.

Och så hyllar vi de kvinnor som gick före.