Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Nov 19, 2020

Avsnitt 36. Jämställd vardag, del 2

Sandra tar sin lista över tips för en mer jämställd vardag i hamn. Som en total överraskning drar hon dessutom till med förslaget om att öppna riojan - ett mycket omdiskuterat råd. 
Sandra avslöjar också att hon är en väldigt avvikande kvinna. Johanna kan bara humma med och instämma.