Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Nov 4, 2020

Avsnitt 35. Jämställd vardag, del 1

Nej - jämställdhet i en relation sker inte bara genom att existera. Det krävs arbete för att nå målet. Sandra har ett helt gäng med tips på saker att tänka på, vilka hon gärna delar med sig av. Kommunikation, komma överens och att sätta besticken rätt i diskmaskinen är några exempel. 

Här kommer den: Listan, del 1 av 2.