Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Mar 27, 2020

Avsnitt 32. Helt normalstörd

- Hur mår du egentligen, frågar Sandra.
- Inte så bra, säger Johanna.

Psykisk ohälsa och ångest är många människors vardag. Hur gör man för att hitta sätt att hantera när det börjar krypa i kroppen?
En sak är säker - att vara normalstörd är helt normalt.

Avsnittet spelades in innan coronapandemins utbrott.