Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Mar 9, 2020

Avsnitt 31. Typiskt färgglatt beteende

Johanna är en gul person - kreativ, impulsiv och idérik. Dessutom är hon kräfta, alltså moderlig och hemmakär.

Sandra, som är blå, är lite åt det anala hållet. Hon gillar ramar och regler och som oxe är hon rigid och envis. 

Hur viktigt är det att placera oss själva och varandra i olika grupper? Blir vi flexibla och ansvarstagande individer när vi gör så?