Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


May 27, 2019

Avsnitt 17. Muller i leden

Låt oss behålla inställningen att vi kan förändra världen - i det stora och det lilla. Undertiden vi gör det gnäller vi bland annat över män som bara pratar om sig själva. Sandra tar detta steget längre och gör ett lyckat socialt experiment.

Vi fokusera på vad som är viktigt och känner pepp över att vi inte står ensamma i feminismens kamp. Vi mobiliserar oss och går samman. Det mullrar i leden. Vi kan inte gå tillbaka till det som var.

Glad sommar önskar Sandra och Johanna.