Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Feb 5, 2019

Avsnitt 9. Jämställt ouppfostrad

Barn gör som du gör, inte som du säger. Det kom en lyssnarfråga som löd typ: "Hur ger man sina barn förutsättningar att bli jämställda vuxna?" 

Det försöker vi ge svar på.