Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Feb 22, 2022

Avsnitt 46. Fri som en fågel

Nu är det dags för två feministiskt präglade hjärnor att bli filosofiska och ta tag i den stora ständiga frågan: Finns den fria viljan?

Är det vi själva som väljer att sminka oss, lägga oss under kniven eller bli vegetarianer för den delen? Eller är det så att den fria viljan...


Feb 9, 2022

Avsnitt 45. Vänskap kommer inte gratis

Varför är det så att kvinnor generellt har fler vänner än män? Har vi bara tur som lyckas med våra sociala relationer? 

I avsnitt 45 är det surt och hetsigt mellan Johanna och Sandra och när Johanna drar egna slutsatser kring ensamma män blir det nästan dålig...