Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Jan 26, 2022

Avsnitt 44. Arga män med agenda

Varför blir män arga när man pratar om män i grupp? Är kritik mot mäns ojämställda tänkande att likna med påståendet att kvinnor inte kan köra bil? 

Vi fördjupar oss i skillnaden mellan beteenden på grupp- och individnivå. Dessutom säger Sandra tack, men nej tack, till...