Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Nov 25, 2021

Avsnitt 42. Sverkers makt

För ett år sedan publicerades en studie med slutsatsen att kvinnors makt ligger i hemmet och mäns makt i det offentliga, men båda parter tyckte att kvinnors makt var den eftersträvansvärda. Hur gick studien till och går den att lita på som trovärdig? Och vad är egentligen makt? 


Nov 9, 2021

Avsnitt 41. De osynliga spelreglerna

Normer är bra ramar för att vi ska veta hur vi ska bete oss, men samtidigt kan de vara begränsande. Vilka normer upprätthåller vi och vilka utmanar vi genom vårt sätt att kommunicera? 

Vad vill du förändra? Prata utifrån det.