Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Oct 27, 2021

Avsnitt 40. 1,7 miljoner skäl till jämställdhet

Johanna har, som den gymnasieekonom hon är, räknat ut hur mycket inkomst vi kvinnor förlorar under ett yrkesliv enbart på grund av vårt kön. Och hur ska vi egentligen göra för att skapa ekonomisk jämställdhet i våra parrelationer? 


Oct 15, 2021

Avsnitt 39. Föräldraskap – valfritt tillval?
Vad finns det för tydliga mönster i det manliga föräldraskapet och är det på något sätt kopplat till klass? Nu dammar vi av Sandras gamla examensarbete från psykologprogrammet för att titta närmare på frågan. Några tydliga slutsater kan vi allt komma...