Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Dec 20, 2021

Bonusavsnitt. Julgodis

Som en liten extra julklapp kommer vi här med ett bonusavsnitt – dessutom innehållande en gäst! Välkänd för många, men aldrig tidigare hörd. Ta en paus bland alla julbestyr och smaka på Systemfelpoddens julgodis.


Dec 8, 2021

Avsnitt 43. Den heliga modern - en riktig kvinna

Vi som lever idag för vidare kristna värderingar om hur en kvinna inte är en riktig kvinna förrän hon är mamma. Därmed främjar vi också ojämställdhet i och med könsroller som cementeras.
När vi utmanar mammarollen ifrågasätts vi genast – Johanna i form av...


Nov 25, 2021

Avsnitt 42. Sverkers makt

För ett år sedan publicerades en studie med slutsatsen att kvinnors makt ligger i hemmet och mäns makt i det offentliga, men båda parter tyckte att kvinnors makt var den eftersträvansvärda. Hur gick studien till och går den att lita på som trovärdig? Och vad är egentligen makt? 


Nov 9, 2021

Avsnitt 41. De osynliga spelreglerna

Normer är bra ramar för att vi ska veta hur vi ska bete oss, men samtidigt kan de vara begränsande. Vilka normer upprätthåller vi och vilka utmanar vi genom vårt sätt att kommunicera? 

Vad vill du förändra? Prata utifrån det.

 


Oct 27, 2021

Avsnitt 40. 1,7 miljoner skäl till jämställdhet

Johanna har, som den gymnasieekonom hon är, räknat ut hur mycket inkomst vi kvinnor förlorar under ett yrkesliv enbart på grund av vårt kön. Och hur ska vi egentligen göra för att skapa ekonomisk jämställdhet i våra parrelationer?