Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Jan 22, 2019

Avsnitt 8. Den obetalda projektledaren

Får kvinnor skylla sig själva när de har projektledarrollen i ett förhållande?

Är det så att kvinnor ärver kunskap om alla hemmets sysslor, men inte män, och måste män då ha en läroperiod för att kunna sköta detta obetalda arbete? 

 


Jan 10, 2019

Avsnitt 7. Svar på tal

Spelar det någon roll hur man delar på uppgifterna som ska göras i ett hem? Hur påverkar jag själv bäst för ett mer jämställt samhälle? Om vi köper en hund, hur kan det påverka oss?

Ni har skickat in frågor. Vi vänder och vrider på dem för att ge svar.