Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Feb 9, 2022

Avsnitt 45. Vänskap kommer inte gratis

Varför är det så att kvinnor generellt har fler vänner än män? Har vi bara tur som lyckas med våra sociala relationer? 

I avsnitt 45 är det surt och hetsigt mellan Johanna och Sandra och när Johanna drar egna slutsatser kring ensamma män blir det nästan dålig stämning. Blir de rentav ovänner?