Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Oct 15, 2021

Avsnitt 39. Föräldraskap – valfritt tillval?
Vad finns det för tydliga mönster i det manliga föräldraskapet och är det på något sätt kopplat till klass? Nu dammar vi av Sandras gamla examensarbete från psykologprogrammet för att titta närmare på frågan. Några tydliga slutsater kan vi allt komma överens om.