Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Jan 31, 2020

Avsnitt 28. Svårtolkade samtal

Varför är kommunikation så svårt trots att vi försöker säga vad vi tänker och tycker? Och varför tycker Sandra att det är en bra idé att bråka mer? 

Är det synd om missförstådda män på Tinder och Instagram? Kan förresten män vara feminister över huvud taget?