Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Nov 2, 2018

Avsnitt 2. Varför lever de flesta i en heterosexuell parrelation? Och vad betyder könsmaktsordning egentligen? Sandra Lindström, leg. psykolog, och Johanna Lindqvist, journalist, förespråkar skogsstigar istället för E4:an.