Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Nov 27, 2019

Avsnitt 25. Folk som inte fattar

Hur romantiskt är det egentligen med rättvisa? Är det kanske bättre att köra på som vi alltid gjort? Då har ju i alla fall en person i förhållandet trevligt.

Vi konstaterar att det är en no go zone att börja diskutera med män(niskor) som hävdar att jämställdhetsarbete är onödigt. Särskilt när de kommer med personliga påhopp.