Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Nov 14, 2019

Avsnitt 24. Aldrig ditt fel

Efter ett kåseri av tankar från Johanna djupdyker vi ner i mörkret. En av fem svenska kvinnor har upplevt våld av något slag i en nära relation. 

Är lösningen att bara gå vid första slaget? Eller starta ett kvinnokollektiv? En sak är säker i alla fall - det är aldrig ditt fel.