Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Oct 29, 2019

Avsnitt 23. Hur fri är vår fritid?

Hur mycket fritid har du egentligen? Är det de där tre minuterna mellan att potatisen kokar och ugnen blir varm? Eller sportar du fyra gånger i veckan? 

Och om man älskar att putsa kristallkronan varje vecka, är det då en hushållssyssla eller en hobby?