Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Oct 16, 2019

Avsnitt 22. Kränkta män

Om en kvinna önskar ett mer jämställt förhållande med sin manliga partner, är det då rimligt att han blir kränkt av det?

Om nu kvinnor är experter på obetalt arbete i hemmet, varför vill då inte män lära sig av experterna?

Och är det rimligt att fejka orgasm överhuvudtaget?