Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Sep 3, 2019

Avsnitt 19. Felande förebilder

Är Johanna en dålig feminist för att hon gillar filmen Pretty Woman? Är Sandra en svikare mot jämställdhetskampen för att hon älskar män?

Finns överhuvudtaget bra och dåliga feminister, och vem bestämmer vad de stora (ofrivilliga?) förebilderna får och inte får tycka?