Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Apr 30, 2019

Avsnitt 15. Rioja är lösningen

Det stressas väldigt ojämställt hörrni, vilket betyder att kvinnor går på knäna och sjukskrivs. 

Kvinnor jobbar i regel i stressigare och sämre arbetsmiljöer än män. Dessutom har kvinnor fortfarande större ansvar över hem och barn. Enligt vissa (män) är lösningen att släcka lampan och korka upp Riojan. Men nej. Det är dags för män som grupp att tända lampan, rensa golvbrunnen och dela på ansvaret.