Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Apr 18, 2019

Avsnitt 14. Vidriga sanningar

Varför är det mäns sexualitet som ska styra hela samhället? Varför ska kvinnor vara objekt och verktyg och finnas till förfogande för mäns skull? 

När vi synar detta blir vi minst sagt upprörda. När vi dessutom kommer in på porr och prostitution går det inte att hejda känsloutbrotten.

Hör oss prata om kapitalismen och patriarkatet i dess vidrigaste form.