Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Systemfel

Aug 24, 2018

Kärlekskneg och glastak, strukturer och kränkta män, projektledarrollen och utmattade kvinnor. 

Varför får vi inte till jämställdhet även fast vi lever i ett av världens mest jämställda länder?

Leg. psykolog Sandra Lindström och journalist Johanna Lindqvist kastar ljus på vardagspatriarkatets utmaningar.