Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Apr 7, 2022

Avsnitt 49. Vem får vara med? 

Syjuntor, bastuklubbar, festivaler och körsång. 

Vad innebär separatistiska rum och vilka får vara med där? 

Vad är skillnaden på sammanhang där endast kvinnor eller män är välkomna? Och är det bra att skapa sådana sammanhang?