Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Mar 24, 2022

Avsnitt 48. Är det jag eller är det ojämställt?

Vad var det som hände på måndagsmötet på jobbet egentligen? Den manliga kollegan fick plötsligt en befordran, trots att en själv är lika meriterar - eller mer. 

Det är lätt att vifta bort, ursäkta och även ta på sig skulden för orättvisor som sker i...


Mar 10, 2022

Avsnitt 47. Unga män tappar stafettpinnen

Unga killar tycker inte att jämställdhet är så viktigt. Hur kan vi då fortsätta säga att allt kommer lösa sig tack vare nästa generation? 

Trygghetssökande unga vuxna håller fast vid könsroller och normer - men kommer unga kvinnor att godta detta?

Sandra och Johanna...