Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Dec 20, 2021

Bonusavsnitt. Julgodis

Som en liten extra julklapp kommer vi här med ett bonusavsnitt – dessutom innehållande en gäst! Välkänd för många, men aldrig tidigare hörd. Ta en paus bland alla julbestyr och smaka på Systemfelpoddens julgodis.


Dec 8, 2021

Avsnitt 43. Den heliga modern - en riktig kvinna

Vi som lever idag för vidare kristna värderingar om hur en kvinna inte är en riktig kvinna förrän hon är mamma. Därmed främjar vi också ojämställdhet i och med könsroller som cementeras.
När vi utmanar mammarollen ifrågasätts vi genast – Johanna i form av...