Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Nov 25, 2021

Avsnitt 42. Sverkers makt

För ett år sedan publicerades en studie med slutsatsen att kvinnors makt ligger i hemmet och mäns makt i det offentliga, men båda parter tyckte att kvinnors makt var den eftersträvansvärda. Hur gick studien till och går den att lita på som trovärdig? Och vad är egentligen makt? 


Nov 9, 2021

Avsnitt 41. De osynliga spelreglerna

Normer är bra ramar för att vi ska veta hur vi ska bete oss, men samtidigt kan de vara begränsande. Vilka normer upprätthåller vi och vilka utmanar vi genom vårt sätt att kommunicera? 

Vad vill du förändra? Prata utifrån det.

 


Oct 27, 2021

Avsnitt 40. 1,7 miljoner skäl till jämställdhet

Johanna har, som den gymnasieekonom hon är, räknat ut hur mycket inkomst vi kvinnor förlorar under ett yrkesliv enbart på grund av vårt kön. Och hur ska vi egentligen göra för att skapa ekonomisk jämställdhet i våra parrelationer? 


Oct 15, 2021

Avsnitt 39. Föräldraskap – valfritt tillval?
Vad finns det för tydliga mönster i det manliga föräldraskapet och är det på något sätt kopplat till klass? Nu dammar vi av Sandras gamla examensarbete från psykologprogrammet för att titta närmare på frågan. Några tydliga slutsater kan vi allt komma...


Sep 29, 2021

Avsnitt 38. Långt ifrån svartvitt

Ofredad, ont i magen eller obehagskänsla? Vad som är ett övertramp kan ganska ofta ligga i gråzonen och det kan vara bra att sätta ord på vad som är okej och inte för en själv. I första avsnittet av säsong 5 av Systemfel tar Johanna och Sandra upp allt från trasiga...