Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel

Nov 2, 2018

Avsnitt 2. Varför lever de flesta i en heterosexuell parrelation? Och vad betyder könsmaktsordning egentligen? Sandra Lindström, leg. psykolog, och Johanna Lindqvist, journalist, förespråkar skogsstigar istället för E4:an.


Oct 12, 2018

Haren och sköldpaddan möts.

Premiär - vi är här! Sandra Lindström, leg. psykolog, och Johanna Lindqvist, journalist, möts för att krossa patriarkatet. Första avsnittet handlar om att orka ta kampen.


Systemfel

Oct 12, 2018

Varför är mammor ständiga projektledare i kärnfamiljen? Varför upprätthålls våra inkörda könsroller trots att så många av oss önskar en annan verklighet? Varför är heterosexuell tvåsamhet norm? Hur ska vi orka ta kampen för ett mer jämställt samhälle?

Sandra Lindström, leg. psykolog, och Johanna...


Systemfel

Aug 24, 2018

Kärlekskneg och glastak, strukturer och kränkta män, projektledarrollen och utmattade kvinnor. 

Varför får vi inte till jämställdhet även fast vi lever i ett av världens mest jämställda länder?

Leg. psykolog Sandra Lindström och journalist Johanna Lindqvist kastar ljus på vardagspatriarkatets...


Systemfel

Aug 24, 2018

Kärlekskneg och glastak, strukturer och kränkta män, projektledarrollen och utmattade kvinnor. 

Varför får vi inte till jämställdhet även fast vi lever i ett av världens mest jämställda länder?

Leg. psykolog Sandra Lindström och journalist Johanna Lindqvist kastar ljus på vardagspatriarkatets...