Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Jan 10, 2019

Avsnitt 7. Svar på tal

Spelar det någon roll hur man delar på uppgifterna som ska göras i ett hem? Hur påverkar jag själv bäst för ett mer jämställt samhälle? Om vi köper en hund, hur kan det påverka oss?

Ni har skickat in frågor. Vi vänder och vrider på dem för att ge svar.