Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Oct 12, 2018

Haren och sköldpaddan möts.

Premiär - vi är här! Sandra Lindström, leg. psykolog, och Johanna Lindqvist, journalist, möts för att krossa patriarkatet. Första avsnittet handlar om att orka ta kampen.