Preview Mode Links will not work in preview mode

Systemfel


Systemfel

Oct 12, 2018

Varför är mammor ständiga projektledare i kärnfamiljen? Varför upprätthålls våra inkörda könsroller trots att så många av oss önskar en annan verklighet? Varför är heterosexuell tvåsamhet norm? Hur ska vi orka ta kampen för ett mer jämställt samhälle?

Sandra Lindström, leg. psykolog, och Johanna Lindqvist, journalist, penetrerar det obekväma systemfelet.